Mẫu Thư giới thiệu

Thư giới thiệu giúp nhân viên tuyển sinh nhìn nhận bạn từ quan điểm của một người thứ ba biết rõ bạn. Một thư giới thiệu tốt sẽ làm nổi bật điểm mạnh của bạn, nhưng cũng đề cập đến những điểm yếu. Nó sẽ đi vào chi tiết và cung cấp các ví dụ về các dự án mà bạn tham gia, các thuộc tính bạn đã cho thấy, công việc bạn làm, hoặc những thách thức bạn đã vượt qua. Người viết thư tham khảo của bạn đôi khi là giáo viên của bạn và sẽ cố gắng xếp hạng bạn trong số các ứng viên khác và sử dụng các thuật ngữ để định lượng điểm mạnh của bạn.

Dưới đây là một mẫu thư giới thiệu đã giúp ứng viên nộp đơn vào đại học mà họ chọn thành công. Hãy tải xuống, lấy cảm hứng và khởi động quá trình tư duy của bạn. Vui lòng tải xuống ở đây college admissions essay samples, MBA essay samples and college application resume samples

Tất cả các mẫu bài luận (PS sample / SOP sample) chỉ để xem xét. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng trích dẫn hoặc sử dụng chúng vào bài luận của bạn.

Mẫu thư giới thiệu 1

Nhấn vào file để tải về

Before: Humanities & Social Sciences College application essay samples
  • Before
After: Humanities & Social Sciences Personal statement samples for college
  • After

Đăng ký ngay để nhận thêm bài luân mẫu! Dịch vụ chỉnh sửa Recommendation letter

Mẫu thư giới thiệu 2

Nhấn vào file để tải về

Before: Humanities & Social Sciences College application essay samples
  • Before
After: Humanities & Social Sciences Personal statement samples for college
  • After
Mẫu thư giới thiệu 3

Nhấn vào file để tải về

Before: Humanities & Social Sciences College application essay samples
  • Before
After: Humanities & Social Sciences Personal statement samples for college
  • After