Mẫu bài luận MBA nổi bật

Dưới đây chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các mẫu bài luận MBA. Sẽ rất hữu ích khi bạn tham khảo mẫu bài luận từ người khác để có được một số định hướng. Các ví dụ được liệt kê dưới đây được viết bởi các nhân viên tư vấn và Editor của chúng tôi (và rất nhiều mẫu của cá trường danh tiếng như Đại học Harvard) và là một minh chứng cho những gì bạn có thể mong đợi nếu bạn đặt hàng dịch vụ chỉnh sửa bài luận của TopAdmit. Xin lưu ý rằng các mẫu bài luận này chỉ để bạn tham khảo; Nếu sao chép nội dung và ý tưởng, bạn sẽ không được lợi ích gì từ nó. Điều này không chỉ vi phạm đạo đức học tập và có thể dẫn đến một sự từ chối tự động bởi ủy ban tuyển sinh - điểm nổi bật trong dịch vụ của Topadmit là giúp bạn xây dựng một bài luận độc đáo - không phải là bản sao như các bài luận khác.

Tải xuống miễn phí tại đây college admissions essay samples, college admission resume samples and college application recommendation letter samples

Tất cả các mẫu bài luận về MBA chỉ đưa những đánh giá chung. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng trích dẫn hoặc sử dụng chúng cho bài luận của bạn.

Mẫu MBA essay 1

Nhấn vào file để tải về

Trước: Mẫu MBA SOP
  • Trước
Sau: Mẫu bài luận MBA
  • Sau

Đăng ký ngay để nhận thêm bài luận mẫu! Tìm hiểu thêm về Dịch vụ chỉnh sửa bài luận

Mẫu MBA essay 2

Nhấn vào file để tải về

Trước: Mẫu MBA SOP
  • Trước
Sau: Mẫu bài luận MBA
  • Sau
Mẫu MBA essay 3

Nhấn vào file để tải về

Trước: Mẫu MBA SOP
  • Trước
Sau: Mẫu bài luận MBA
  • Sau