Điều khoản quyền riêng tư

TopAdmit vô cùng coi trọng quyền riêng tư của mỗi một hội viên, giải thích quyền riêng tư này là muốn giúp người sử dụng hiểu rõ Công ty chúng tôi bảo vệ những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào và cách làm mà TopAdmit bảo vệ quyền riêng tư của hội viên.

Xin hãy chú ý: Trang web này đồng thời cung cấp liên kết mạng của nhà tài trợ và đối tác buôn bán, (mạng liên kết này sẽ cung cấp các thông tin mua sản phẩm và dịch vụ đăng ký được nhà tài trợ cung cấp), nhưng giải thích quyền riêng tư này không bao gồm chính sách quyền riêng tư của nhà tài trợ hoặc đối tác buôn bán. Trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ trang web nào khác, xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản quyền riêng tư có liên quan của trang web đó.

Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn tìm xem trang web của chúng tôi, bạn có thể dùng các hình thức khác nhau cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, ví dụ: bạn có thể đăng ký thành hội viên trước hoặc đặt xem báo điện tử của chúng tôi, hoặc điền bảng biểu để có được một số thông tin (như thông tin về trường học). Ngoài ra, chúng tôi dùng phương thức thu thập cơ sở để thu thập các thông tin mà bạn và những người khác tìm xem trang web củ TopAdmit.

Chúng tôi thu thấp các loại thông tin khác nhau mà bạn tiến hành tìm kiếm, ngoại trừ họ tên của bạn và phương thức liên lạc ra, chúng tôi còn thu thập các thông tin có liên quan khác mà bạn tìm kiếm theo chủ đề; nếu bạn hỏi chúng tôi về dihcj vụ chỉnh sửa văn bản, viết văn bản, thì bạn phải cung cấp văn bản, thư giới thiệu hoặc lý lịch tiếng Anh mà bạn hy vọng muốn chỉnh sửa cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này như thế nào

Đại khái, chúng tôi dùng các thông tin mà bạn cung cấp vào những mục đích sau:

  • Trả lời những thông tin liên quan mà bạn yêu cầu
  • Cung cấp dịch vụ liên quan mà bạn yêu cầu
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng
  • Cung cấp sản phẩm mục tiêu, liên hệ giữa nhân viên dịch vụ khách hàng và cá nhân

Ví dụ: Nếu bạn yêu cầu dịch vụ chỉnh sử văn bản hoặc chỉnh sửa lý lịch, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ và thu phí theo nội dung được đưa ra, chúng tôi không buôn bán bất kỳ thông tin cá nhân của văn bản hoặc lý lịch nào cho bất kỳ người thứ ba nào. Ví dụ, không giống như Công ty dịch vụ làm lý lịch khác, chúng tôi sẽ không buôn bán thông tin trong lý lịch cho Công ty môi giới nhân lực. Toàn bộ chính sách sử dụng thông tin khách hàng xin vui lòng tham khảo điều khoản người sử dụng (bạn phải đọc qua điều khoản người sử dụng thì mới có thể hoàn thành việc mua bán dịch vụ).

Giả thiết bạn mua một hạng mục dịch vụ trên trang web của chúng tôi, bạn có thể sẽ cung cấp cho chúng tôi một nhóm mã số thẻ tín dụng, mã số thẻ tín dụng này chỉ dùng để khi mua hàng. Chúng tôi sẽ không tiết lội mã số thẻ tín dụng ở bất kỳ trường hợp nào cho bất kỳ người thư ba nào để dùng vào mục đích buôn bán.

Trên cơ bản, trừ phi được khách hàng đồng ý, còn không Công ty sẽ không chia xẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bất kỳ đoàn thể Công ty không có liên quan, (trừ phi là quá trình giao dịch bắt buộc phải hoàn thành). Song, khi nhận được yêu cầu của pháp lệnh hoặc cơ quan Chính phủ, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn để bảo vệ quyền lợi pháp luật của Công ty mình. Ví dụ như, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn để phối hợp tìm kiếm triệu hồi và điều tra của Chính phủ. Chúng tôi cũng có thể tiệt lộ thông tin liên quan của bạn để làm nghiệp vụ chuyển nhượng tài sản Công ty.

Báo điện tử

Nếu người sử dụng hy vọng đặt bất kỳ fbaos điện tử nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu họ đăng ký, cung cấp phương thức liên lạc của họ (địa chỉ hòm thư điện tử), thông tin địa lý (mã số bưu chính tại khu vực), và thông tin phân chia (học sinh cấp III, phụ huynh .v.v.). Người đặt báo điện tử cũng sẽ nhận được ưu đãi do Công ty cung cấp tại thời điểm khác nhau, cũng có thể hủy đặt theo phương thức được miêu ta trên báo điện tử.

Khuyến mãi, điều tra và cuộc thi

Có lúc trang web này có thể thông qua các hoạt động khuyến mãi, điều tra hoặc các cuộc thi mà yêu cầu thông tin của người sử dụng. Người tham gia các hoạt động điều tra hoặc các cuộc thi này hoàn toàn là tự nguyện, bởi thế người sử dụng có thể chọn lựa có tiết lộ thông tin cá nhân hay không. Thông tin được yêu cầu cung cấp có thể bao gồm thông tin liên lạc (như họ tên và địa chỉ nhận hàng), thông tin phân chia (như học sinh cấp III, phụ huynh) và thông tin thống kê nhân khẩu (như mã số bưu chính tại khu vực). Thông tin liên hệ sẽ được dùng để xử lý hạng mục, gửi phát thông tin tuyên truyền, và phát giải thưởng. Thông tin điều tra sẽ được dùng để giám sát hoặc mục đích cải thiện và cải thiện ý kiến của khách hàng đối với trang web.

Đặc biệt ưu đãi

Hội viên đăng ký thành công thỉnh thoảng nhận được thông tin về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc báo điện tử.

Cookies và thông tin trang web

Giống như đại đa số các trang web thương nghiệp khác, chúng tôi sử dụng kỹ thuật “cookie” tiêu chuẩn và máy chủ Web trong máy tính người sử dụng để lự một số thông tin, ghi nhớ hàng hóa trong xe mua hàng và dịch vụ cá nhân hóa, và không có ý đồ xâm phạm quyền cá nhân của người khác. Cookie là kỹ thuật mà máy chủ trang web trao đổi với máy tìm kiếm của người sử dụng, thông qua cookies thu thập thông tin và thông tin thu nhận được từ trang web của chúng tôi, bao gồm ngày tháng và thời gian tìm kiếm, trang tìm kiếm, thời gian trước và sau khi thăm hỏi trang web. Thu thập thông tin để tổng hợp làm cơ sở, không có thông tin liên quan đến cá nhân bạn.

Chúng tôi làm thế nào để đảm bảo việc lưu truyền thông tin giao dịch của bạn?

Nếu bạn mua sản phẩm với Công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một nhóm mã số thẻ tín dụng, những giao dịch này sẽ sử dụng phần mềm máy chủ an toàn được ủy quyền và cung cấp mật mã cho dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ kiểm thảo định kỳ về hoạt động của Công ty và pháp lệnh phù hợp với chính sách Công ty và quy trình an toàn, và tính bảo mật và quản lý chất lượng đối với dữ liệu cá nhân.