Chỉnh sửa MBA Essay du học / hoàn chỉnh SOP (đăng ký MBA)

Chỉnh sửa MBA Essay du học / hoàn chỉnh SOP (đăng ký MBA)

Cố vấn MBA của TopAdmit sẽ gọt giũa Essay or SOP của bạn, và nâng cao độ lưu loạt của biểu đạt ý ngữ.

 • Phần hoàn chỉnh bao gồm ngữ pháp và đính chính chữ ghép, ngữ ý lưu loát, kết cấu và logic trong việc dùng chữ và bài viết.
 • Biên tập sau khi hoàn thành việc hoàn chỉnh, sẽ đề xuất bình luận và kiến nghĩ đối với văn bản đăng ký MBA của bạn. View essay critique sample
 • Biên tập sẽ nghiên cứu dữ liệu chiêu sinh của trường Đại học mà khách hàng đăng ký, và lấy đó làm phương hướng hoàn chỉnh MBA PS/SOP của khách hàng (khách hàng cần đề xuất yêu cầu).
Áp dụng cho
 • Khác hàng đã viết xong bài luận tiếng Anh(MBA essay, MBA statement of purpose).
 • Khách hàng hy vọng cố vấn biên tập chuyên nghiệp MBA của TopAdmit với kinh nghiệm và quan điểm bản thân để chỉnh sửa bài luận một cách hoàn hảo (MBA essay, MBA statement of purpose), giúp cho họ có thể tỏa sáng khiến ủy viên chiêu sinh phải chú ý trong hàng nghìn người đăng ký.
Khách hàng mua dịch vụ này cũng đã mua


Giới thiệu dịch vụ
 • TopAdmit sẽ mời biên tập tốt nghiệp từ các trường danh tiếng MBA chỉnh sửa bài luận của bạn. Biên tập viên của chúng tôi là học sinh tốt nghiệp trường Ivy hoặc từng đảm nhận ủy viên chiêu sinh MBA của các trường danh tiếng.
 • Xin vui lòng mua riêng dịch vụ chỉnh sửa đối với các văn bản đăng ký MBA của đề mục của các trường khác nhau.
 • Dịch vụ này không áp dụng cho hoàn chỉnh lý lịch MBA hoàn chỉnh thư giới thiệu
 • Giải thích hai lần chỉnh sửa miễn phí:
  1. Sau khi hoàn thành khách hàng có thể sử dụng theo dõi chỉnh sửa thêm bớt chữ (hạn chế 200 chữ) và trong vòng 7 ngày gửi lại để chỉnh sửa miễn phí lần thứ hai, nếu không làm theo giải thích trên, sẽ không tiến hành.
  2. Hai lần chỉnh sửa không chấp nhận thêm nội dungj hoặc yêu cầu viết lại đối với đăng ký các trường, và số chữ phải áp dụng với số tiền dịch vụ mua ban đầu.
  3. Hoàn thành hai lần chỉnh sửa sẽ trả lời trong 24-48 tiếng


Quy trình dịch vụ
 
Đăng ký và điền thông tin liên quan
Đăng tải hồ sơ và
phương thức thanh toán
Biên tập TopAdmit sẽ trả lời khách hàng hoàn thành chỉnh sửa trong thời gian được yêu cầu.
Trả bài cho khách hàng, khách hàng kiểm tra nếu có thắc mắc thì truyền lại lần nữa để chỉnh sửa.
Kết thúc hồ sơ và cho điểm biên tập
 


Thời gian trả bài

48 tiếng là thời gian làm việc tiêu chuẩn (24 tiếng cần thu thêm 50% phí dịch vụ).Bảng giá
Số chữ (phương thức tìm kiếm xin vui lòng xem bảng bên phải) Thu phí (đô-la mỹ)
0 - 300 words $ 89
301 – 600 words $ 179
601 – 900 words $ 269
901 - 1200 words $ 359
1201 - 1500 words $ 449
1501 - 2000 words $ 599
2001 - 2500 words $ 749
2501 - 3000 words $ 899
3001 - 4000 words $ 1199