Hoàn thiện thư giới thiệu

Hoàn thiện thư giới thiệu

Biên tập viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ nhấn mạnh đặc điểm cá nhân và thành tựu của bạn trong thư giới thiệu, giúp cho bạn nổi bật trong rất nhiều người đăng ký

 • Phần hoàn chỉnh bao gồm ngữ pháp và đính chính chữ ghép, ngữ ý lưu loát, kết cấu và logic trong dùng chữ và bài viết.
 • Biên tập sau khi hoàn thành việc hoàn chỉnh, sẽ đề xuất bình luận và kiến nghị đối với bản thảo thư giới thiệu của bạn.
Áp dụng cho
 • Thư giới thiệu là một nguyên tố vô cùng quan trọng trong văn bản đăng ký, cung cấp những thông tin khách quan và cụ thể đáng tin cậy nhất của bản thân người đăng ký, dịch vụ hoàn chỉnh thư giới thiệu áp dụng cho bản thảo mà khách hàng đã viết xong bằng tiếng Anh, và cần biên tập chuyên nghiệp tăng thêm độ mạnh mẽ đáng kể của thư giới thiệu và kiểm tra có phù hợp với thư chính thức hay không để thuyết phục ủy viên chiêu sinh. Thư giới thiệu du học cũng là văn bản đăng ký du học vô cùng quan trọng, nó có thể dùng góc độ của người ngoài bổ sung hoặc làm nổi bật những ưu điểm được nêu trong kế hoạch học tập của bạn.
Khách hàng mua dịch vụ này cũng đã mua


Giới thiệu dịch vụ
 • TopAdmit sẽ mời biên tập chuyên nghiệp từ các trường danh tiếng với lĩnh vực tương tự theo bối cảnh đăng ký của khách hàng. Nếu không có lĩnh vực tương tự, chúng tôi sẽ chỉ định biên tập được khách hàng đánh giá với số điểm cao nhất để hỗ trợ, để đảm bảo khách hàng có được dịch vụ với chất lượng cao nhất.
 • Thư giới thiệu du học cũng là văn bản đăng ký du học vô cùng quan trọng, nó có thể dùng góc độ của người ngoài bổ xung hoặc hô ứng những ưu điểm cá nhân được bạn nêu trong PS/SOP, và dùng phương thức khách quan khuyến khích bạn đề xuất các loại kế hoạch học tập trong văn bản đăng ký.
 • TopAdmit sẽ phân phối hồ sơ cho cố vấn liên với lĩnh vực liên quan phụ trách biên tập, biên tập sẽ chỉnh sửa đáng kể thư giới thiệu du học này theo kinh nghiệm chuyên nghiệp, bao gồm nâng cao sự lưu loát của câu văn, tăng cường kết cấu logic của bài viết, điều chỉnh thứ tự đoạn văn, tính chân thực câu văn của người giới thiệu, cuối cùng cung cấp lời phê hoặc kiến nghị cải tiến đối với thư giới thiệu này (không phải lời bình nhận vào học của trường học). Bạn có thể chọn lựa có sử dụng chức năng theo dõi chỉnh sửa MS Word hay không, để có thể thấy được những ghi chép mà biên tập chỉnh sửa bài viết của bạn, do vậy bạn có thể biết được những thay đổi mà biên tập đã làm.
 • Đăng tải thư giới thiệu, nếu cùng lúc có thể cung cấp cho biên tập biết quan hệ giữa bạn và người viết thư giơi thiệu, hoặc thông tin có liên quan khác, sẽ có lợi cho biên tập TopAdmit trong việc việc hoàn chỉnh theo nhu cầu khách hàng.
 • Đối với khách hàng đăng ký MBA, xin vui lòng cung cấp cách thức thư giới thiệu theo trường muốn đăng ký để người giới thiệu viết thư, và trả lời toàn bộ các câu hỏi một cách xác thực, đại đa số người giới thiệu đều bận rộn, bởi thế TopAdmit chỉ yêu cầu bản thảo thư giới thiệu được trần thuật một cách xác thực, còn lại kết cấu và độ lưu loát của bài viết sẽ được biên tập của chúng tôi phụ trách hoàn chỉnh, và hỗ trợ bạn sáng tạo một lá thư giới thiệu hoàn mỹ thích hợp với bạn nhất.
 • Xin vui lòng xem chi tiết các mặt trang khác tham khảo thông tin dịch vụ khác của chúng tôi như hoàn chỉnh MBA essay , hoàn chỉnh văn bản đăng ký du học and hoàn chỉnh PS
 • Giải thích hai lần chỉnh sửa miễn phí:
  1. Sau khi hoàn thành khách hàng có thể sử dụng theo dõi chỉnh sửa thêm bớt chữ (hạn chế 200 chữ) và trong vòng 7 ngày gửi lại để chỉnh sửa miễn phí lần thứ hai, nếu không làm theo giải thích trên, sẽ không tiến hành.
  2. Hai lần chỉnh sửa không chấp nhận nội dung tăng thêm hoặc yêu cầu viết lại đối với trường học khác nhau, và số chữ phải áp dụng với số chữ của số tiền dịch vụ mua ban đầu.
  3. Hoàn thành hai lần chỉnh sửa sẽ trả lời trong 24-48 tiếng


Quy trình dịch vụ
 
Đăng ký và điền thông tin liên quan
Đăng tải hồ sơ và phương thức thanh toán
Biên tập TopAdmit sẽ trả lời khách hàng hoàn thành chỉnh sửa trong thời gian được yêu cầu.
Trả bài cho khách hàng, khách hàng kiểm tra nếu có thắc mắc thì gửi lại lần nữa để chỉnh sửa.
Kết thúc hồ sơ và cho điểm biên tập
 


Thời gian trả bài

48 tiếng là thời gian làm việc tiêu chuẩn (24 tiếng cần thu thêm 50% phí dịch vụ)Bảng giá
Số chữ (phương thức tìm kiếm xin vui lòng xem bảng bên phải) Thu phí (đô-la mỹ) Microsoft Word kiểm tra số chữ
0 - 300 words $ 89


2003 (xin vui lòng sử dụng Word → Công cụ → Thống kế số chữ)


2007 (xin vui lòng sử dụng Word → đọc đính chính → sửa đính chính →)
301 – 600 words $ 179
601 – 900 words $ 269
901 - 1200 words $ 359
1201 - 1500 words $ 449
1501 - 2000 words $ 599
2001 - 2500 words $ 749
2501 - 3000 words $ 899
3001 - 4000 words $ 1199